Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

Bruksela: OPZZ razem z belgijskimi związkowcami w obronie praw pracowniczych

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
Bruksela: OPZZ razem z belgijskimi związkowcami w obronie praw pracowniczych

Dzięki porozumieniu o współpracy, które 30 listopada br. podpisali w Brukseli przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz Rudy De Leeuw, przewodniczący Belgijskiej Powszechnej Federacji Pracy (FGTB/ABVV), członkowie organizacji członkowskich OPZZ wszystkich szczebli, którzy będą pracowali w Belgii otrzymają pomoc ze strony tamtejszych związków zawodowych.

Jan Guz podkreślił, że coraz bardziej integrujący się europejski rynek pracy wymaga rozszerzenia ochrony i wsparcia dla osób pracujących poza granicami Polski. Polscy pracownicy często przyjeżdżają do nowego kraju bez znajomości języka, elementarnej wiedzy na temat regulacji na rynku pracy i gubią się w gąszczu instytucji oraz przepisów. Dostarcza to okazji do wszelkiego rodzaju nadużyć, a przepisy europejskie są często obchodzone przez pracodawców. Odnotowujemy nasilające się przypadki omijania prawa: fałszywe samozatrudnienie, nielegalne delegowanie, praca niezarejestrowana. Nie tylko powoduje to pogarszanie warunków pracy, ale prowadzi do dumpingu społecznego, oszustw, wykorzystywania i dyskryminacji.

Rudy De Leeuw dodał, że jak do tej pory FGTB/ABVV zawarło podobne porozumienia z innymi zachodnioeuropejskimi związkami zawodowymi, m.in. z Niemiec i Holandii. Obecne porozumienie z OPZZ ma jednak charakter bezprecedensowy. To historycznie rzecz biorąc pierwsze porozumienie między związkami zawodowymi z kraju Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, podkreślił De Leeuw. Jak stwierdził Joeri Hens, koordynator ds. pracowników transnarodowych i przygranicznych FGTB/ABVV: – Chcemy, aby to porozumienie z OPZZ stało się wzorem dla podobnych porozumień w skali europejskiej, i to nie tylko dla porozumień dwustronnych, ale także wyznaczało kierunek dla Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

W ceremonii podpisania porozumienia wzięła udział także Liina Carr, sekretarz konfederalna EKZZ, odpowiedzialna w kierownictwie EKZZ za ochronę praw pracowników mobilnych i migrujących.

Jak wyraźnie podkreślał Jan Guz: To porozumienie to dodatkowa korzyść z przynależności do związkowej rodziny OPZZ. Każda nasza członkini i każdy nasz członek, jeśli będą potrzebowali pomocy związkowej w Belgii, otrzymają ją z racji swojej przynależności do OPZZ. To pokazuje, że warto zapisywać się do związków zawodowych, a do związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ w szczególności.

Piotr Ostrowski, dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ, który z ramienia OPZZ koordynował proces zawarcia porozumienia: –  Praktyczny wymiar porozumienia jest prosty. Polak pracujący w Belgii, należący do organizacji związkowej OPZZ, czy to w ramach struktury terytorialnej OPZZ, czy w ramach ogólnokrajowej organizacji członkowskiej OPZZ, będzie mógł uzyskać pomoc od belgijskich związków FGTB/ABVV, jeśli jego pobyt za granicą nie przekracza roku.

Jeśli pobyt i praca w Belgii będą dłuższe niż rok, aby uzyskać pomoc pracownik będzie już musiał formalnie zapisać się do belgijskich związków zawodowych. Pomoc będzie dotyczyła mniej skomplikowanych spraw, których koszty nie przekraczają 1 tys. euro. Sprawy związane z większymi kosztami będą wymagały odrębnego dwustronnego uzgodnienia między OPZZ a FGTB/ABVV.

Biorąc pod uwagę strukturę OPZZ, każdy przypadek będzie musiał być potwierdzany przez Wydział Międzynarodowy OPZZ. – Stąd niezwykle ważna będzie sprawna komunikacja ze strukturami terytorialnymi OPZZ i ogólnokrajowymi organizacjami członkowskimi OPZZ. Będą one musiały potwierdzać, że dana osoba faktycznie należy do związków zawodowych, także pośrednio, należących do OPZZ oraz że wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z tego członkostwa. Zależy nam, aby pomoc w Belgii była udzielana naszym członkom tak szybko, jak to możliwe – dodał Ostrowski. Analogicznie do takiej samej pomocy będą mieli też prawo Belgowie pracujący w Polsce.

Według oficjalnych danych w Belgii pracuje 52 tys. Polaków.

Belgijska Powszechna Federacja Pracy jest największym związkiem zawodowym w Belgii. Zrzesza ponad 1,2 miliona członków.

PIOTR OSTROWSKI

[źr: OPZZ]

Pozostaw swój komentarz

<

PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI #EuropeanTownHall Meeting 2018

Odwiedź nas

twitter

POLECAMY