Lewicowy portal codziennych informacji i opinii

Warszawa: wystawa z okazji 125. rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

Odstęp wiersza+- ARozmiar czcionki+- Drukuj ten artykuł
Warszawa: wystawa z okazji 125. rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej

Wystawę „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną” można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8, który znajduje się tuż wyjściu z Metra Pl. Wilsona. Ekspozycja będzie dostępna do 10 grudnia 2017 r. i w internecie: www.125pps.pl

Historia PPS to historia wkładu lewicy w walce o niepodległość i odbudowę państwa polskiego po 150 latach zaborów, to również opowieść o zakręcie historii jakim było wtłoczenie Polski w radziecką strefę wpływów po 1945 r., to również prezentacja mierzenia się z antydemokratycznym systemem politycznym PRL, aż po odzyskanie pełnej suwerenności i przywrócenie demokracji w Polsce w końcu XX wieku.

125 lat PPS to również walka o prawa społeczne i obywatelskie warstw wyzyskiwanych, w tym mniejszości narodowych, a także praca u podstaw w celu niesienia kaganka oświaty najuboższym warstwom społecznym, poprzez Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, czy też Organizacji Młodzieży Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych.

Węzłowymi fragmentami narracji będzie rewolucja 1905-1907 r. (Stefan Okrzeja, Marcin Kasprzak), Republika w Zagłębiu Dąbrowskim, następnie rewolucyjne organizacje robotnicze w latach 1917-21, oddziałujące na pierwszy program radomski PPS-u. Osobnym fragment wystawy zajmie historia wyłonienia się PPS-Lewicy i programu tej partii.

Na 36 planszach formatu B1 przedstawimy historię partii, która dała Polsce pierwszego premiera w osobie Ignacego Daszyńskiego, a także wprowadziła wiele rewolucyjnych jak na tamte czasy zmian społeczno–gospodarczych. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego w odradzającej się Rzeczypospolitej zaaplikował doniosłe zmiany: 8 godzinny dzień pracy, prawa wyborcze dla kobiet, a także obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz prawo do strajku.

Wystawę „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną” można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8, który znajduje się tuż wyjściu z Metra Pl. Wilsona. Ekspozycja będzie dostępna do 10 grudnia 2017 r.

Specjalnie dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce prezentacji, wystawa będzie dostępna w Internecie pod adresem www.125pps.pl przez najbliższy rok.

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce.

Pozostaw swój komentarz

<

PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI #EuropeanTownHall Meeting 2018

Odwiedź nas

twitter

POLECAMY